"Plan Eener Negotiatie ofte Deelneming in f 1,200,000 Capitael Wisselgelt, geveestigt op viernonderd en veertig duyzend Acres* Land, liggende in den Staet van New York in Noord America … onder directie van C.J.M. De Wolf, in Antwerpen", undated, recto.